Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv na uvid u spis predmeta - 19.09.2016.

Predmet:

Popović Svetozar iz Peroja
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za gradnju stambeno gospodarske građevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskom gospodarstvu, na k.č.br.: 245/1, 245/2, 245/3, 246/1, 247, 248/1 i 248/2 sve k.o. Peroj

Kompletan tekst poziva nalazi se u prilogu.