Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv na uvid u spis predmeta - Ulica-Via Delle Mede

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju - promjena namjene i dogradnja - građevine stambene namjene, 2. skupine - obiteljska kuća na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 8040/6 (nastala od zgr.289/6) k.o. Vodnjan (VODNJAN, Ulica- Via Delle Mede).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.05.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.