Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv svim zainteresiranim subjektima za uvid u planove gospodarenja šuma - Nacrt Plana upravljanja i Program gospodarenja u gospodarskoj jedinici ''PROŠTINA''

Ovim putem pozivamo javnost na uvid osnovnih elemenata izrađenih planova gospodarenja – Nacrt Plana upravljanja te ujedno Programa gospodarenja - za  državne šume u gospodarskoj jedinici PROŠTINA. 

JAVNA RASPRAVA ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 29. RUJNA 2020. godine u 11 sati U PULI, u prostorijama Šumarije Pula na adresi: Šijanska cesta 12., 52100 Pula

JAVNI UVID JE MOGUĆ u prostorijama Šumarije Pula, Šijanska cesta 12. U RAZDOBLJU od 25.kolovoza do 24.rujna 2020. u vremenu od 9 do 12 sati

Sudjelovanjem svih zainteresiranih, želimo prilikom postupka izrade i konačnog prihvaćanja dugoročnih planova gospodarenja šumama na vrijeme pružiti informaciju, odgovoriti na pitanja i dati svima mogućnost uključivanja u postupak, kako bismo obostrano  usklađeno i odgovorno koristili šume i šumska zemljišta, koja su dobra od interesa za Republiku i imaju njezinu osobitu zaštitu kao prirodnog bogatstva, a sve s ciljem održanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti.

Primjedbe ili sugestije moći ćete nam uputiti usmeno na javnom uvidu ili na adresu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA , do 5.10.2020.

S poštovanjem

Rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma:
Slaven Kulić, dipl.ing.šum.

 

Aktualnosti