Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv za predupis djece u prvi razred osnovne škole

Predupisi-Notifiche
REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Klasa: 602-01/15-01/56
Urbroj: 2163-05-02-15-1
Pula-Pola, 18. prosinac, 2015.

                                                                  P O Z I V
                                   ZA PREDUPIS DJECE U PRVI RAZRED
                                                              ​
OSNOVNE ŠKOLE

Na temelju čl. 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14)

                                                                   POZIVAJU SE

roditelji, odnosno staratelji, s prebivalištem na području Grada Pule, Općine Barban, Medulin, Ližnjan, Marčana, Vodnjan, Fažana i Svetvičenat, da prijave djecu koja će do 01. travnja 2016. godine navršiti šest godina života radi evidencije polaznika prvog razreda osnovne škole, te organiziranja pregleda djece u školskoj godini 2016/2017.

Predupisi će se obavljati 20., 21., i 22. siječnja 2016. godine, od 8.00 do 12.00 sati.

Predupisi se obavljaju u prostorijama osnovne škole, mjesta prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, a prema planu upisnih područja osnovnih škola.

Za dijete koje će do 31.12.2016. godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka 2016. godine podnijeti zahtjev Uredu državne uprave u Istarskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti u Puli, Splitska 14, radi uvrštavanja djeteta u popis školskih obveznika.

Po izvršenom predupisu roditelju će se uputiti pismeni poziv za pregled djeteta kod nadležnog školskog liječnika.   

Preuzeto sa http://os-vodnjan.skole.hr/