Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv za uvid u spis predmeta Falamić

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća s bazenom

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 697/12 k.o. Peroj (Peroj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.01.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.