Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Predstavljanje programa osposobljavanja odraslih osoba u Pučkom otvorenom učilištu – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“

 

Danas, 12. svibnja, u  s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta – Università popolare aperta „Vodnjan-Dignano“, održana je konferencija za medije povodom predstavljanja programa osposobljavanja odraslih osoba koji će se održati u Vodnjanu u Pučkom otvorenom učilištu.

Nazočne je pozdravio Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano g. Klaudio Vitasović koji je u uvodnom govoru naglasio da je Grad Vodnjan-Dignano osnovao Pučko otvoreno učilište – Universita popolare aperta „Vodnjan-Dignano“ 2013. godine s ciljem doprinosa intelektualnom, društvenom i općem razvoju Grada Vodnjana-Dignano putem pružanja visokokvalitetnih usluga obrazovanja, kulturnih i zabavnih programa.
„Vizija učilišta je postati moderni centar visokokvalitetnih obrazovnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti Grada, na potpuno zadovoljstvo korisnika usluga. S tom svrhom, POU-UPA „Vodnjan-Dignano“ u rujnu 2016. godine započinje s provođenjem programa osposobljavanja odraslih osoba za slijedeća zanimanja:

- za poslove maslinara/ke
- za poslove vinogradara/ke i vinara/ke
- za poslove voćara/ice

Pri tome je važno napomenuti kako je programe odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH te kako se nakon položenog ispita novo zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu.

Ovim putem također želim istaknuti kako je uloga obrazovanja odraslih nezamjenjiva u podizanju obrazovne strukture stanovništva, te da bez obrazovanja odraslih obrazovni sustav Republike Hrvatske ne bismo mogli smatrati cjelovitim.

Također, smatramo kako predstavljeni programi osposobljavanja odgovaraju našim lokalnim obrazovnim potrebama i prioritetima, te kako je POU-UPA „VODNJAN-DIGNANO“ posebnu pažnju posvetilo tematikama koje proizlaze iz specifičnosti naše lokalne zajednice. Iz tog razloga, Grad Vodnjan-Dignano sufinancira troškove pohađanja programa osposobljavanja poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vodnjana-Dignano, te koji obavljaju djelatnost poljoprivredne proizvodnje i vlasnici su ili posjednici gospodarskog objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje odnosno trajnih nasada na području Grada Vodnjana-Dignano. Sufinanciranje će biti omogućeno temeljem podnesenog zahtjeva za sufinanciranje a na osnovi iskazanog interesa i broja polaznika koji su uspješno dovršili program osposobljavanja. Za buduće razdoblje možemo reći kako će POU-UPA „VODNJAN-DIGNANO“ i dalje nastaviti s razvijanjem programa obrazovanja odraslih koji su kompatibilni s našim potrebama te uključuju razvijanje ključnih kompetencija, vrednovanje neformalnog i informalnog obrazovanja, podizanje kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih, te osiguranje mehanizama za financiranje programa obrazovanja odraslih.“ istaknuo je Gradonačelnik Klaudio Vitasović.

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta – Universita popolare aperta „Vodnjan-Dignano“ g. Sandro Manzin prilikom predstavljanja programa osposobljavanja odraslih osoba naglasio je slijedeće:  „Najprije želim istaknuti kako danas, u brzorastućem svijetu, pitanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja više nije pitanje imamo li vremena za dodatnu edukaciju, nego je stvar potrebe odnosno svakodnevnog procesa bez kojeg se više ne može. Promijene se događaju svakodnevno te stvaraju potrebu za edukacijom kako se ne bi izgubio korak s tržištem te posljedično i konkurentske prednosti pojedinca. Svjesni smo kako se određeni poslovi  gube i nestaju s tržišta rada, drugi se rapidno mijenjaju dok s druge strane dolaze neka nova zanimanja koja do sada nisu postojala. Neprekidnim učenjem pojedinac povećava svoju konkurentnost, zapošljivost i uključuje se u sve aspekte društvenog života. Također, osvješćuje se o važnosti cjeloživotnog učenja, napredovanja odnosno učenja novih te usavršavanja postojećih vještina i znanja.

U Pučkom otvorenom učilištu – Universita popolare aperta „Vodnjan-Dignano“ prepoznajemo važnost cjeloživotnog učenja i usavršavanja te stoga u rujnu 2016. godine započinjemo s provedbom programa osposobljavanja:

- za poslove maslinara /ke
- za poslove vinogradara/ke i vinara/ke
- za poslove voćara/ice

Također, u nadolazećem razdoblju započinjemo s otvaranjem upisa za program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.

Smatramo kako programi osposobljavanja odraslih osoba u potpunosti odgovaraju potrebama građana Vodnjanštine, te kako su programi prilagođeni potrebama, mogućnostima i prethodnom iskustvu polaznika. Pri osmišljavanju programa osluškivali smo i propitkivali  obrazovne potrebe svoje lokalne zajednice i gospodarstva, pa je nezamjenjiva uloga programa osposobljavanja u brzom i efikasnom odgovoru na potrebe tržišta rada za određenim kompetencijama. „

Osim velike uloge programa osposobljavanja za vlastiti osobni razvoj te za povećanje konkurentnosti na tržištu rada, bitno je istaknuti i ulogu programa osposobljavanja u apliciranju poljoprivrednika Vodnjanštine na natječaje Ministarstva poljoprivrede za mjere iz Programa ruralnog razvoja. Program ruralnog razvoja propisuje kako poljoprivrednici trebaju posjedovati stručna znanja i vještine, što se posebice odnosi na mlade poljoprivrednike koji trebaju imati završen tečaj osposobljavanja iz odgovarajućeg područja kako bi aplicirali na dodjelu bespovratnih sredstava iz mjera programa Ruralnog razvoja.

Programi osposobljavanja koje provodi u POU-UPA „VODNJAN-DIGNANO“ sastoje se od konzultativno-instruktivne nastave i praktičnog programa, a upisati se mogu građani koji imaju najmanje završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara/ke, vinogradara/ke i vinara/ke te voćara/ice.

Program osposobljavanja za poslove maslinara/ke traje 120 sati, od čega je 60 sati provedba konzultativno-instruktivne nastave te 60 sati praktičnog programa, dok programi osposobljavanja za poslove vinogradara/ke i vinara/ke te voćara/ice traju 160 sati, od čega je 80 sati redovita konzultativno-instruktivna nastava, dok se 80 sati provodi u praktičnom programu.)

Upisi se obavljaju osobno u POU-UPA „VODNJAN-DIGNANO“ na adresi Portarol 31, 52215 Vodnjan, a otvoreni su od 9. svibnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Za upis u programe osposobljavanja potrebno je imati završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara/ke, odnosno vinograda/ke i vinara/ke te voćara/ice.

Informacije o upisima i dokumentaciji potrebnoj za upis moguće je dobiti putem e-mail adrese:
uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com 
te telefonskim putem na broj telefona 052 512 540.