Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Preuzimanje glomaznog otpada – Galižana

Ovim putem obavještavaju se korisnici usluga sa područja Galižane da je za subotu 19. ožujka 2022. godine organizirano preuzimanje glomaznog otpada od strane Contrade d.o.o.

U sklopu cijene javne usluge omogućeno je korisnicima usluge besplatna predaja do 2m3 glomaznog otpada.

Naši djelatnici biti će smješteni kod nogometnog igrališta od 08:00 do 11:00 sati.

Prilikom predaje glomaznog otpada potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i zadnji račun Contrade d.o.o.