Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Procjena šteta od suše - dostava podataka

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina, odnosno dugotrajne suše na području Istarske županije, pokrenuta je procedura utvrđivanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače na području Grada Vodnjan-Dignano, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, da dostave podatke o nastaloj šteti.

Mogućnost dostave podataka o nastaloj šteti još uvijek ne znači da je prirodna nepogoda proglašena, ali će temeljem prikupljenih podataka Povjerenstvo Grada Vodnjan-Dignano za procjenu šteta procijeniti visinu štete, utvrditi da li postoje uvjeti za proglašenje prirodne nepogode te ukoliko postoje, izvijestiti gradonačelnika koji će, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", broj 16/19) županu Istarske županije predložiti proglašenje prirodne nepogode.

Podaci o nastaloj šteti podnose se na obrascu, koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Grada https://www.vodnjan.hr , ili osobno u Gradu Vodnjan-Dignano, Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu.

Ispunjeni i potpisani obrazac moguće je dostavi poštom, elektronskom poštom ili osobno. Prijave nastale štete podnose se od 5. do 12. rujna 2022. na sljedećim adresama:

Agroturist
E-mail: agroturist.vodnjan@gmail.com
Trg slobode 2, II. kat tržnice, Vodnjan-Dignano
Osobno: Svaki radni dan od 8-12 sati, utorkom od 15-18 sati

Grad Vodnjan-Dignano
Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

E-mail: emili.janko@vodnjan.hr
Trgovačka 2, Vodnjan-Dignano
Osobno: Svaki radni dan od 13- 16 sati, utorkom od 15-18 sati