Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Projekt Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno

Sa stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, svrhu adekvatnog odvajanja otpada, neophodna je provedba kontinuiranih specijaliziranih edukacija i informativnih aktivnosti ciljanim skupinama.

Radi navedenoga Grad Vodnjan – Dignano u partnerstvu zajedno s Općinom Medulin je dana 05. ožujka 2018. god. prijavio projektni prijedlog pod nazivom „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“, na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike s ciljem zajedničkom provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Dana 02. kolovoza 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., „Zajedno do fondova EU“.

Aktualnosti