Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Vodnjanu-Dignano: obavijest

Obavještavamo zainteresirane kandidate za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, da će se prijam osoba sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje u Grad Vodnjan-Dignano za 2016. godinu, obavljati sukcesivno tijekom 2016. godine te će se svaki pojedini oglas za prijam na stručno osposobljavanje objavljivati na web stranici Grada i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje


Na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, preddiplomskim i diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijem, prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana, a koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.


Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se na temelju pisanog ugovora u trajanju od 12 mjeseci i to pod vodstvom mentora. Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć u visini od 2.400 kuna mjesečno i troškove prijevoza u visini stvarnih troškova, a u maksimalnom iznosu do tisuću kuna.
Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Molimo kandidate da svoje prijave dostavljaju isključivo po objavi konkretnog oglasa. 


Sve dodatne informacije i tekst Javnog poziva dostupni su na službenim stranicama Grada  pod sekcijom natječaji.