Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Tečaj / izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE-UNIVERSITA' POPOLARE APERTA „VODNJAN-DIGNANO“ i DIOPTER-OTVORENO UČILIŠTE organiziraju tečaj izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida za PROFESIONALNE KORISNIKE.

Cilj tečaja je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni, na način da se smanji rizik i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknuti integriranu zaštitu bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Trajanje izobrazbe: 15 sati + ispit

Mjesto rada: POU-UPA "Vodnjan–Dignano" (palača Portarol)

Uvjeti za upis: navršenih 18 godina, završena osnovna škola

Prvi tečaj u 2016. biti će održan od 17.02. do 19.02.2016. u Pučkom otvorenom učilištu "Vodnjan-Dignano", Portarol 31.

Prijave na tel.: 052/ 512-540 ili Diopter Pula 052/ 501-500

 

POU-UPA "Vodnjan-Dignano"
Ravnatelj - Il direttore
Sandro Manzin