Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

U naselju Kacana u tijeku radovi na uređenje novoga dječjeg igrališta

U naselju Kacana ovih su dana u tijeku radovi na uređenju novoga dječjeg igrališta. Prvo uređeno dječje igralište na području naselja Kacana biti će opremljeno dječjim igralima, klupama, košem za otpadke a biti će i osvijetljeno putem sustava javne rasvjete. Investitor radova je Grad Vodnjan – Dignano.

Novo dječje igralište biti će ograđeno, a zbog njegove lokacije koja se nalazi u blizini prometnice na samom ulazu u naselje Kacana, biti će izrađen elaborat sa novim prometnim rješenje u svrhu usporavanja prometa na tom dijelu.

Aktualnosti