Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

U tijeku izrada strategije razvoja naselja Vodnjan (centar) - održane fokus grupe za turističke djelatnike, poduzetnike, poljoprivrednike, udruge i građane

 

Krajem proteklog tjedna, u četvrtak, 8. veljače i petak, 9. veljače, održane su četiri fokus grupe u sklopu izrade strategije razvoja Grada Vodnjan-Dignano (naselje Vodnjan) u organizaciji Grada Vodnjana-Dignano.

Fokus grupe je vodila agencija za savjetovanje u turizmu i kulturi Kocka d.o.o., a obuhvaćale su turističke djelatnike, poduzetnike, poljoprivrednike, udruge i građane na kojima su imali priliku iznijeti svoja mišljenja i prijedloge za razvoj naselja Vodnjan (centar).

Izrada strategije za razvoj Vodnjana (centar) je nastavak operacionalizacije postojeće Strategije razvoja grada Vodnjan-Dignano 2015.-2020. u kojoj su definirane prioritetne mjere razvoja.

Osnovni cilj fokus grupa bio je prikupiti inicijalne informacije o potrebama stanovništva grupiranom prema zajedničkim interesima kako bi se preciznije formulirala pitanja za daljnje anketiranje javnosti. Izradi spomenute strategije prethodi financijska i kvalitativna analiza stanja i pokazatelja, definiranje konkretnih mjera te fazno uključivanje javnosti, a sve kako bi bila usvojena na sjednici Gradskog vijeća u lipnju 2018. godine.

 

Aktualnosti