Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
- građenje građevine mješovite namjene (stambeno gospodarska), 2. skupine - stambeno gospodarska građevina za vlastite potrebe i za turizam na seoskom gospodarstvu, kamp u seljačkom domaćinstvu (OPG)
- građenje građevina stambene namjene (pomoćne), 3. skupine – bazen 1 i 2, sanitarni čvor
na postojećoj građevnoj čestici 2139/28 k.o. Vodnjan (Vodnjan, Salvela).
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.03.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.