Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

„Za ljepše lice Vodnjanštine – Per un volto più bello del Dignanese“

 

 

Grad Vodnjan-Dignano i gradsko komunalno poduzeće Contrada d.o.o. u sklopu Akcije „Za ljepše lice Vodnjanštine – Per un volto più bello del Dignanese“ pokrenuli su proljetne aktivnosti podjele cvijeća i žardinijera koje je postavljeno na balkone, prozore, terase i poslovne prostore zgrada u starogradskoj jezgri naselja Vodnjan, odnosno u Trgovačkoj ulici, na Narodnom trgu, u ulici Castello te na Župnom trgu.

Ukupno 400 žardinijera sa sadnicama crvene pelargonije (điranima) podijeljeno je vlasnicima i stanarima na ukupno 150 adresa.

Cilj je da se kroz spomenutu akciju zajedno sa građanima Grada Vodnjana-Dignano uljepša starogradska jezgra Vodnjana i time stvori ugodno životno okruženje.

Cjelokupnu Akciju te nabavu žardinijera i cvijeća financirali su Grad Vodnjan-Dignano i komunalno poduzeće Contrada d.o.o. sa iznosom od ukupno 20.000,00 kuna dok su za provedbu Akcije i podjelu cvijeća bili zaduženi djelatnici Contrade d.o.o.

„Zahvaljujem se svim građanima koji su sudjelovali u Akciji „Za ljepše lice Vodnjanštine – Per un volto più bello del Dignanese“ i tako doprinijeli ljepšem izgledu grada. Vaše sudjelovanje pomaže da naš Grad bude ugodan oku stanovnika, ali i posjetitelja kojih je svake godine sve više. Ovom Akcijom smo zajedno stvorili ugodno životno okruženje, uljepšali naš Vodnjan i učinili više za ljepše lice Vodnjnštine“ naglasio je Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano Klaudio Vitasović u zahvali građanima.