Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Reciklažno dvorište - radno vrijeme i kontakti

Kontakt Contrada d.o.o.  

Adresa sjedišta: Trg slobode 2, 52 215  Vodnjan
Tel: 052  382 009
Fax: 052  382 007
E-mail: contrada(at)contrada.hr
Web : www.contrada.hr

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je:

pon-sri-čet-pet: 07:00 – 13:00

uto-sub: 09:00 – 17:00

Tel: 052 647 096

Prilikom dolaska u reciklažno dvorište potrebno je djelatniku predočiti osobnu iskaznicu i posljednji račun Contrade d.o.o. za odvoz komunalnog otpada kako bi se mogla utvrditi šifra korisnika.

U sklopu cijene javne usluge omogućeno je korisnicima usluge besplatna predaja do 2 m3 glomaznog otpada. 

U nastavku doznajte više o komunalnom otpadu, vrstama otpada, odvajanju otpada, namjeni i financiranju projekta te informativno obrazovnim aktivnostima za građanstvo. 

Aktualnosti