Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Savjetovanja u tijeku

13.05.2022. SAVJETOVANJE - prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Vodnjana-Dignano (od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine)

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Vodnjana-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine.

------------------------------------------------------------------------------

13.05.2022. SAVJETOVANJE - prijedlog Odluke o komunalnom redu Grada Vodnjana-Dignano (od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine)

 

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju nove Odluke o komunalnom redu Grada Vodnjana-Dignano.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 13. svibnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine.

--------------------------------------------------------------------------

12.05.2022. SAVJETOVANJE - prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano (od 12. svibnja 2022. do 12. lipnja 2022. godine)

Poštovani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Vodnjana-Dignano.

Odredbom članka 4. stavak 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21) propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Člankom 57. istog Zakona propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks iz članka 4. toga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istoga.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju predloženog akta.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu e-savjetovanje@vodnjan.hr.

Savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 12. lipnja 2022. godine.