Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Zaključena savjetovanja

 

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za 2022. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za razdoblje od 2021. do 2027. godine. moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vodnjana - Dignano za 2022. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.11.2021.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv - Savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan–Dignano

Grad Vodnjan-Dignano u postupku je donošenja Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan-Dignano, u okviru kojega je u obvezi provesti javno savjetovanje.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese donošenju kvalitetnijeg Plana upravljanja kulturnom baštinom Grada Vodnjan-Dignano.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u elektroničkom obliku, na e-mail adresu info@vodnjan.hr 

Savjetovanje je otvoreno od 05. studenog do 05. prosinca 2020. godine.

Donošenjem ovog Plana upravljana, uvodi se osmišljeno upravljanje kulturnom baštinom što će biti korisno ne samo za vlasnike kulturnih dobara i očuvanje baštine, već i za širu zajednicu i njezin gospodarski razvoj.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Vodnjan-Dignano je započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 25. studenoga 2019. godine do 9. prosinca 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je filip.macan@vodnjan.hr