Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Zaključena savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Vodnjan-Dignano je započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 25. studenoga 2019. godine do 9. prosinca 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je filip.macan@vodnjan.hr 

 

Aktualnosti