Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Contrada d.o.o. - zajedno za ljepše lice Vodnjanštine

Osnivanje trgovačkog društva Contrada d.o.o. - zajedno za ljepše lice Vodnjanštine

U svrhu potrebnog usklađivanja sa zakonskim regulativama, Grad Vodnjan-Dignano je krajem 2013. godine osnovao trgovačko društvo Contrada d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.


Predmet poslovanja novog trgovačkog društva Contrada d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Vodnjanu na adresi Trg slobode 2, je pružanje komunalnih usluga koje su do sada bile u nadležnosti Vlastitog pogona Grada Vodnjana-Dignano.

Tvrtka Contrada d.o.o. započela je s poslovanjem 1. siječnja 2014.godine. Osnivanjem tvrtke Contrada d.o.o. povečat će se efikasnost poslovanja Grada Vodnjana-Dignano te poboljšati kvaliteta usluga za građane i ostale korisnike. Temeljem gore navedenog, od 2014. godine nove obračune i račune za uslugu odvoza komunalnog otpada te za godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta dostavljati će Vam društvo Contrada d.o.o. Vodnjan-Dignano.


Sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13., 99/13., 148/13.,153/13 i 143/14), Contrada d.o.o. mora biti dio sustava u kojem se plaća porez na dodanu vrijednost te će novi računi za usluge biti uvečani za PDV po stopi od 25%, koji je prihod isključivo državnog proračuna. Sve pravne i fizičke osobe, korisnici usluga Contrade d.o.o., koji su u sustavu PDV-a imaju pravo na odbitak pretporeza.


Molimo da sva buduća plaćanja za navedene novčane obveze temeljem računa koje će Vam dostaviti Contrada d.o.o. izvršite po uputama sukladno zaprimljenim računima.


Grad Vodnjan-Dignano ovom promjenom stvara uvjete za pružanje kvalitetnjih usluga stanovnicima Vodnjanštine, a time zasigurno zajedno s Vama ulažemo u budućnost novih naraštaja i za ljepše lice Vodnjanštine.


Kontakt i radno vrijeme: 

CONTRADA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
Trg Slobode 2, 52215 Vodnjan

Tel: 052 382 009
Fax: 052 382 007
e-mail: contrada(at)contrada.hr                                                
web: www.contrada.hr                                                        

Uprava: 
Guglielmo Moscarda
guglielmo.moscarda(at)contrada.hr

Voditelj tehničkog djela:
Roberto Fabro
roberto.fabro(at)contrada.hr

Računovodstvo i Financije:
Gianfranco Ghiraldo
gianfranco.ghiraldo(at)contrada.hr 

Reklamacije i računi:
reklamacije(at)contrada.hr


Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak od 08:30 do 11:30
Utorak od 14:30 do 16:30
Srijeda od 08:30 do 11:30
Četvrtak od 08:30 do 11:30
Petak od 08:30 do 11:30

CJENIK
USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA
IZ KUĆANSTVA

Troškovi gospodarenja otpadom iz kućanstva obračunavaju se prema broju članova kućanstva

CJENIK
USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA
ZA OSTALE KORISNIKE

Troškovi gospodarenja otpadom za ostale korisnike obračunavaju se mjesečno prema volumenu spremnika za otpad prema cijenama kako slijedi:

red.
broj
Grupa - kategorija poslovnog prostora koeficijent
zagađenosti
cijena
kn/lit
1.* kuće - stanovi koji se koriste privremeno 1 0,23
2. ustanove,organizacije: odgojne i prosvjetne (vrtići, škole),kulturne (muzeji, galerije),zdravstvene (ambulante, ljekarne),vjerske i humanitarne, sportske ustanove i objekti, vatrogasni domovi, kino dvorane 1 0,23
3. zanatska i uslužna poduzeća i radnje (postolari, brijače, cvječarnice limari,autolimari,vulkanizeri, kemijske čistionice, butici i ostale zanatske i uslužne radnje neprehrambenih proizvoda, uredski prostori 2,5 0,575
4.** kuće / stanovi za odmor (vikendice) 3 0,69
5. hoteli, pansioni, odmarališta, turistički objekti sa sezonskim poslovanjem, proizvodna i uslužna poduzeća, ugostiteljske radnje 3 0,69
6. samoposluge, diskonti, prodavaonice prehrambenih proizvoda, prodavaonice mješovitih roba, prodajni centri 4 0,92
7.*** radnje na javno prometnim površinama (kiosci i prodajni štandovi) 6 1,38
1* obračunava se za razdoblje od tri mjeseca
4.** obračunava se u periodu od 1. travnja do 30. rujna
7.*** obračunava se prema izdatom odobrenju za obavljanje djelatnosti od strane Grada Vodnjana

Utvrđene cijene primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine

Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti cjenik od 11. rujna 2007. godine