Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vodnjan - Dignano

Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te je od tog datuma započeo teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte.

Slijedom navedenoga svaka jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada za vlastito područje.

Za provedbu ove odluke osigurana su sredstva u Proračunu  Grada Vodnjana-Dignano za 2018. godinu u visini od 880.000,00 kuna. 

Kompletan tekst Odluke nalazi se u nastavku.