Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vodnjan - Dignano

Nakon donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) Vlada RH donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01. studenoga 2017. godine te je od tog datuma započeo teći rok od tri mjeseca u kojem jedinice lokalne samouprave moraju donijeti nove akte.

Slijedom navedenoga svaka jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada za vlastito područje.

Za provedbu ove odluke osigurana su sredstva u Proračunu  Grada Vodnjana-Dignano za 2018. godinu u visini od 880.000,00 kuna. 

Kompletan tekst Odluke nalazi se u nastavku. 

Aktualnosti