Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

CJENIK ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

Davatelj usluge dužan  je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge sukladno propisanim odredbama:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13. i 73/17.)
 

- Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.)

 - Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano broj 02/18)


 - Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano broj 02/18).    

 

 

 
Aktualnosti