Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

CJENIK ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

Davatelj usluge dužan  je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge sukladno propisanim odredbama:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13. i 73/17.)
 

- Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj 50/17.)

 - Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano broj 02/18)


 - Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službene novine Grada Vodnjana-Dignano broj 02/18).