Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari 

Projekt „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“

Sa stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, svrhu adekvatnog odvajanja otpada, neophodna je provedba kontinuiranih specijaliziranih edukacija i informativnih aktivnosti ciljanim skupinama.

Radi navedenoga Grad Vodnjan – Dignano u partnerstvu zajedno s Općinom Medulin je dana 05. ožujka 2018. god. prijavio projektni prijedlog pod nazivom „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“, na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike s ciljem zajedničkom provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Dana 02. kolovoza 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., „Zajedno do fondova EU“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn dok stopa sufinanciranja iznosi 85%.  Razdoblje provedbe projekta je od 06. lipnja 2018. godine do 06. veljače 2020. godine.

Opći cilj projekta je doprinijeti pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na nacionalnoj i europskoj razini.

Projektne aktivnosti predviđaju provedbu informativno-edukativnih aktivnosti koje imaju kao cilj:
-  podizanje razine svijesti stanovništva općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano o važnosti smanjenja nastanka otpada
- pridonijeti povećanju postotka odvojenog prikupljanja otpada i biootpada
-  podizanje razine svijesti svih društvenih skupina s područja općine Medulin i grada Vodnjana-Dignano o važnosti ponovne uporabe otpada kao preduvjeta zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja.

Ciljane skupine su djeca (predškolska djeca od 3 do 7 godina i školska od 7 do 14 godina), mladi (od 15 do 18 godina), odgojno-obrazovne institucije, edukatori (nastavnici/profesori u osnovnim školama, odgajatelji u vrtićima te udruge koje provode izobrazno-informativne aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom), žene, umirovljenici, turisti, milenijska generacija i poslovna javnost.

Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su:
- emitiranje specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i emitiranje radijskih spotova,
- emitiranje specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom i emitiranje televizijskih spotova,
- javne tribine, prezentacije s angažiranim stručnjacima na temu održivog gospodarenja otpadom,
- održavanje igrokaza i predstava na temu gospodarenja otpadom,
- izrada aplikacije za pametne telefone koja će  omogućiti prijave nepropisnog odlaganja otpada

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o projektu, slobodno se obratite na e-mail: info@vodnjan.hr 

 

 

Aktualnosti