Sovvenzioni - Citta', Ministeri e EU

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

GRAD VODNJAN-DIGNANO – CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Assessorato all' economia e ai progetti UE

 tel. 052 512453 / 512 454

 

Link utili: 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.eu-projekti.info/

http://eufondovi.hr/

http://www.hok.hr/gospodarstvo/jedinstveno_eu_trziste/natjecaji_za_sredstva_eu/aktualni_natjecaji

http://www.mzoip.hr/

http://www.azo.hr/Default.aspx

http://www.fzoeu.hr/

https://poduzetnistvo.gov.hr/

http://www.mint.hr/

http://www.mps.hr/

https://razvoj.gov.hr/

http://www.mingo.hr/