Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (Arijana Kapeloto Opg Megi)