Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Podaci o LAG-u

 

Lokalna akcijska grupa - LAG južne Istre predstavlja ruralno područje koje obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Cilj djelovanja LAG je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim subjektima u ruralnim područjima da ocjene potencijal svojeg područja, te da se potakne provedba integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja. Putem Lokalne akcijske grupe cilj je povezati ljude na lokalnoj razini, kako bi razmjenjivali svoja iskustva i informacije, te kako bi predlagali projekte i aktivnosti, a sve s ciljem ruralnog razvoja.

Djelovanje LAG-a sukladno je osnovnim načelima LEADER pristupa:

  • teritorijalni program namijenjen točno definiranom ruralnom području na razini nižoj od regionalne
  • korištenje pristupa odozdo prema gore prilikom sastavljanja i provedbe lokalne razvojne strategije
  • stvaranje lokalnog javno-privatnog partnerstva kao pravnog tijela
  • višesektorski pristup koji se temelji na interakciji između činitelja i projekata različitih sektora lokalnog gospodarstva
  • provedba inovativnih pristupa
  • provedba projekata suradnje
  • umrežavanje aktivnosti lokalnog partnerstva

Osnovne informacije

Područje: 10 JLS-a u Istarskoj županiji (gradovi Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općine Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.)

Broj stanovnika: 46.340

Površina u km²: 736,39

Gustoća naseljenosti (stan/km²): 89,02

Predsjednik LAG-a Južne Istre:
Klaudio Vitasović
gradonacelnik(at)vodnjan.hr

 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "JUŽNA ISTRA"

1. maja 1/a, Vodnjan - Dignano
e-mail:lag.juzna.istra@gmail.com
web: www.lag-juznaistra.hr
tel: +385 (0)52 512 408

 

INFO

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "JUŽNA ISTRA"

Trgovačka 2, Vodnjan - Dignano
e-mail:lag.juzna.istra@gmail.com
web: www.lag-juznaistra.hr
tel: +385 (0)52 512 408, 512 454

Aktualnosti