Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Podaci o LAG-u

Lokalna akcijska grupa - LAG južne Istre predstavlja ruralno područje koje obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Vodnjan - Dignano, Općine: Barban, Fažana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Svetvinčenat i Medulin. Cilj djelovanja LAG je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim subjektima u ruralnim područjima da ocjene potencijal svojeg područja, te da se potakne provedba integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja. Putem Lokalne akcijske grupe cilj je povezati ljude na lokalnoj razini, kako bi razmjenjivali svoja iskustva i informacije, te kako bi predlagali projekte i aktivnosti, a sve s ciljem ruralnog razvoja.

Osnivanje i principi djelovanja LAG-a biti će u skladu s osnovnim načelima LEADER pristupa:

  1. teritorijalni program namijenjen točno definiranom ruralnom području na razini nižoj od regionalne
  2. korištenje pristupa odozdo prema gore prilikom sastavljanja i provedbe lokalne razvojne strategije
  3. stvaranje lokalnog javno-privatnog partnerstva kao pravnog tijela
  4. višesektorski pristup koji se temelji na interakciji između činitelja i projekata različitih sektora lokalnog gospodarstva
  5. provedba inovativnih pristupa
  6. provedba projekata suradnje
  7. umrežavanje aktivnosti lokalnog partnerstva

Osnovne informacije

Područje: 7 JLS-a u Istarskoj županiji (Grad Vodnjan - Dignano, Općine: Barban, Fažana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Svetvinčenat i Medulin)

Broj stanovnika: 29.339

Površina u km²: 511,60

Gustoća naseljenosti (stan/km²): 57,35

Predsjednik LAG-a Južne Istre:
dr.sc. Ezio Pinzan
ezio.pinzan(at)vodnjan.hr

INFO

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA "JUŽNA ISTRA"

Trgovačka 2, Vodnjan - Dignano
e-mail:lag.juzna.istra@gmail.com
web: www.lag-juznaistra.hr
tel: +385 (0)52 512 408, 512 454

Aktualnosti