Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Aktualne potpore koje nudi grad, Ministarstva i EU

 

Za informacije o aktualnim potporama i otvorenim natječajima možete se obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjana-Dignano. 

 tel. 052 512 453 / 512 454

 

Korisni linkovi: 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.eu-projekti.info/

http://eufondovi.hr/

http://www.hok.hr/gospodarstvo/jedinstveno_eu_trziste/natjecaji_za_sredstva_eu/aktualni_natjecaji

http://www.mzoip.hr/

http://www.azo.hr/Default.aspx

http://www.fzoeu.hr/

https://poduzetnistvo.gov.hr/

http://www.mint.hr/

http://www.mps.hr/

https://razvoj.gov.hr/

http://www.mingo.hr/

Aktualnosti