Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

Jedinstveni upravi odjel

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo i zaštitu okoliša

Odsjek za za komunalne poslove, prostorno uređenje i gradnju

 • tel. 052/512-453
  e-mail: gordana.kliman.delton(at)vodnjan.hr                                                                               

Komunalni redari 

Socijalna skrb

Zakonom o socijalnoj skrbi (˝Narodne novine˝ broj 157/13, 152/14 i 99/15), socijalna skrb je definirana kao organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Korisnik socijalne skrbi može biti:

 1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 2. dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 3. trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i odgovarajućih uvjeta za život,
 4. obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
 5. odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 6. odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
 7. osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama,
 8. osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 9. beskućnik,
 10. druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Osoba ili obitelj korisnici socijalne skrbi, na području Grada Vodnjana-Dignano mogu ostvariti sljedeća prava i (li) pomoći:

 1. Pravo na pomoć za novorođenčad,
 2. Pravo na jednokratnu naknadu,
 3. Pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem:
  - pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama,
  - pravo na subvencioniranje troškova marendi učenika osnovnih škola,
 4. Pravo na subvencioniranje besplatnog prijevoza u javnom prometu na linijama koje  održava ˝Pulapromet˝ i ostalih subvencija prijevoza,
 5. Pravo na naknadu za troškove stanovanja,
 6. Pravo na sredstva za prigodne naknade ili poklon pakete,
 7. Pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi,
 8. Podmirenje troškova za ukop nezbrinutih osoba,
 9. Dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a,
 10. Pomoć za rješavanje stalnog stambenog pitanja,
 11. Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva.

 

Za daljnje informacije, slobodno se obratite nadležnim osobama u gradskoj upravi.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu

Centrala: 052 511 522
Direktni: 052 535 961 / 052 535 953
Fax: 052 511 326

Zahtjev za ostvarenje socijalne pomoći možete preuzeti osobno u pisarnici gradske uprave (I. kat) u uredovno vrijeme ili u digitalnom obliku